Kauza ako výzva
Vašim prípadom sa venujeme s plným nasadením, či už ide o jednoduchú zmluvu alebo o zložitý súdny spor. Za poskytnuté služby Vám plne zodpovedáme.
Klient ako partner
Pre nás nie ste "ďalším spisom v kartotéke", načúvame Vašim problémom, Vašej situácii dokážeme prispôsobiť podmienky našej vzájomnej spolupráce a snažíme sa byť Vašim partnerom.
Advokácia ako poslanie
Dennodenné vzdelávanie, vyhľadávanie nových informácií z právnej teórie aj právnej praxe sú prirodzenou potrebou aj zásadou našej práce.
Poskytneme Vám právny servis týkajúci sa týchto oblastí:
  • Zakladanie a registrácia nadácií, občianskych združení, neziskových organizácií, záujmových združení právnických osôb a súvisiaci právny servis,
  • pomoc pri registrácii do zoznamu prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov