Kauza ako výzva
Vašim prípadom sa venujeme s plným nasadením, či už ide o jednoduchú zmluvu alebo o zložitý súdny spor. Za poskytnuté služby Vám plne zodpovedáme.
Klient ako partner
Pre nás nie ste "ďalším spisom v kartotéke", načúvame Vašim problémom, Vašej situácii dokážeme prispôsobiť podmienky našej vzájomnej spolupráce a snažíme sa byť Vašim partnerom.
Advokácia ako poslanie
Dennodenné vzdelávanie, vyhľadávanie nových informácií z právnej teórie aj právnej praxe sú prirodzenou potrebou aj zásadou našej práce.
Profesionalita, vysoké pracovné nasadenie a zodpovednosť, dôraz na prevenciu vzniku problémov, kreativita, empatia a osobný prístup k požiadavkám klienta – to sú priority našej advokátskej činnosti.

Profesionalita
Dennodenné vzdelávanie, vyhľadávanie nových informácií z právnej teórie aj praxe sú prirodzenou potrebou aj zásadou našej práce.

Vysoké pracovné nasadenie a zodpovednosť
Vašim prípadom sa venujeme s plným nasadením, či už ide o jednoduchú zmluvu alebo zložitý súdny spor. Za poskytnuté služby Vám plne zodpovedáme.

Dôraz na prevenciu vzniku problémov
V právnych vzťahoch ošetrených kvalitnou zmluvou s dostatočným poučením o vzniku možných konzekvencií sa výrazne znižuje riziko vzniku nedorozumení, konfliktov či eventuálnych strát v prípadnom súdnom konaní.

Kreativita
K riešeniu problémov pristupujeme s vedomím, že väčšina z nich je riešiteľná, ide len o to, nájsť to najlepšie, aj keď možno úplne nezvyčajné riešenie.

Empatia a osobný prístup k požiadavkám klienta
Pre nás nie ste "ďalším spisom v kartotéke", načúvame Vašim problémom, Vašej situácii (právnej, finančnej, emočnej) dokážeme prispôsobiť podmienky našej vzájomnej spolupráce a snažíme sa byť pre Vás partnerom, ktorý Vám podá pomocnú ruku práve vtedy, keď to najviac potrebujete.

VIA LEGIS – zodpovedne Vás budeme sprevádzať CESTOU ZÁKONA. Príďte sa presvedčiť!


Členovia Advokátskej kancelárie:

Advokátska kancelária
JUDr. Katarína Adamovská
JUDr. Jozef Adamovský

Žižkova 6, 040 01 Košice, Slovenská republika


Zobraziť na väčšej mape