Kauza ako výzva
Vašim prípadom sa venujeme s plným nasadením, či už ide o jednoduchú zmluvu alebo o zložitý súdny spor. Za poskytnuté služby Vám plne zodpovedáme.
Klient ako partner
Pre nás nie ste "ďalším spisom v kartotéke", načúvame Vašim problémom, Vašej situácii dokážeme prispôsobiť podmienky našej vzájomnej spolupráce a snažíme sa byť Vašim partnerom.
Advokácia ako poslanie
Dennodenné vzdelávanie, vyhľadávanie nových informácií z právnej teórie aj právnej praxe sú prirodzenou potrebou aj zásadou našej práce.
V oblasti rodinného práva Vám poskytneme právne služby v oblasti:
  • Riešenia právnych vzťahov medzi manželmi, rodičmi a deťmi navzájom
  • Zastupovanie v rozvodovom konaní a v otázkach týkajúcich sa výživného, rodičovských práv a práv maloletých detí
  • Právne vzťahy týkajúce sa bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas manželstva aj po rozvode
  • Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov