Kauza ako výzva
Vašim prípadom sa venujeme s plným nasadením, či už ide o jednoduchú zmluvu alebo o zložitý súdny spor. Za poskytnuté služby Vám plne zodpovedáme.
Klient ako partner
Pre nás nie ste "ďalším spisom v kartotéke", načúvame Vašim problémom, Vašej situácii dokážeme prispôsobiť podmienky našej vzájomnej spolupráce a snažíme sa byť Vašim partnerom.
Advokácia ako poslanie
Dennodenné vzdelávanie, vyhľadávanie nových informácií z právnej teórie aj právnej praxe sú prirodzenou potrebou aj zásadou našej práce.
Poskytujeme právne služby podľa požiadaviek klienta v oblastiach:
  • Ochrana spotrebiteľa v právnych vzťahoch vznikajúcich zo spotrebiteľských zmlúv
  • Zastupovanie spotrebiteľov ako aj predávajúcich/dodávateľov v súdnych sporoch vyplývajúcich z ochrany spotrebiteľa