Kauza ako výzva
Vašim prípadom sa venujeme s plným nasadením, či už ide o jednoduchú zmluvu alebo o zložitý súdny spor. Za poskytnuté služby Vám plne zodpovedáme.
Klient ako partner
Pre nás nie ste "ďalším spisom v kartotéke", načúvame Vašim problémom, Vašej situácii dokážeme prispôsobiť podmienky našej vzájomnej spolupráce a snažíme sa byť Vašim partnerom.
Advokácia ako poslanie
Dennodenné vzdelávanie, vyhľadávanie nových informácií z právnej teórie aj právnej praxe sú prirodzenou potrebou aj zásadou našej práce.
Profesionalita, vysoké pracovné nasadenie a zodpovednosť, dôraz na prevenciu vzniku problémov, kreativita, empatia a osobný prístup k požiadavkám klienta - to sú priority našej advokátskej činnosti.

Vašim prípadom sa venujeme s plným nasadením, či už ide o jednoduchú zmluvu, alebo o zložitý súdny spor. Za poskytnuté služby Vám plne zodpovedáme. K riešeniu problémov pristupujeme s vedomím, že väčšina z nich je riešiteľná, ide len o to, nájsť to najlepšie riešenie.

Vašej situácii (právnej, finančnej, emočnej) vieme prispôsobiť podmienky našej spolupráce a snažíme sa byť pre Vás partnerom, ktorý Vám podá pomocnú ruku práve vtedy, keď to najviac potrebujete. VIA LEGIS – zodpovedne Vás budeme sprevádzať CESTOU ZÁKONA.
Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby fyzickým aj právnickým osobám, predovšetkým v nižšie špecifikovaných oblastiach právneho poriadku Slovenskej republiky:
Advokátska kancelária
JUDr. Katarína Adamovská
JUDr. Jozef Adamovský

Žižkova 6, 040 01 Košice, Slovenská republika


Zobraziť na väčšej mape